KARDIOmed - Przychodnia kardiologiczna Zamość

Informacje dla pacjentów przychodni kardiologicznej KARDIOmed Zamość

Nadciśnienie – leczenie niefarmakologiczne

Nadciśnienie – leczenie niefarmakologiczne -

Ważnym elementem leczenia NT jest postępowanie niefarmakologiczne, które powinno być nieodłącznym elementem leczenia. Pozwala ono na zmniejszenie dawek leków p/nadciśnieniowych, a niejednokrotnie nawet na ich odstawienie. Badania kliniczne dowodzą, że efekt hipotensyjny odpowiednio ukierunkowanych modyfikacji stylu życia może być równoważny efektom stosowania 1 leku hipotensyjnego. Odpowiednie zmiany stylu życia mogą skutecznie opóźniać nadciśnienie lub zapobiegać jego wystąpieniu, opóźniać farmakoterapię lub pozwalać na jej uniknięcie, a także redukować NT u osób już stosujących leczenie. Dodatkowo – zmiany stylu życia (oprócz obniżania wartości RR) przyczyniają się także do kontroli innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Zalecane zmiany stylu życia o udowodnionej skuteczności to:

  • ograniczenie spożycia soli
  • ograniczenie spożycia alkoholu
  • duże spożycie warzyw, dieta ubogotłuszczowa
  • redukcja masy ciała
  • systematyczny wysiłek fizyczny
  • zaprzestanie palenia tytoniu

ograniczenie spożycia soli

Istnieje duża zależność między spożyciem soli, a nadciśnieniem tętniczym, a jej nadmierne spożycie przyczynia się do powstania oporności w leczeniu NT. Standardowo spożycie soli wynosi ok 9-12 g dziennie i wykazano, że u osób z nadciśnieniem ograniczenie jej spożycia do 5g/dobę redukuje ciśnienie tętnicze o 4-5mmHg. Poleca się unikanie dosalania potraw i zmniejszenie spożycia produktów zawierających „ukryte” źródła soli takich jak białe pieczywo, przetworzone mięsa, sery, margaryny.

ograniczenie spożycia alkoholu

Zmniejszenie spożycia alkoholu do nie więcej niż 20-30g etanolu dziennie u mężczyzn i 10-20g u kobiet pozwala na zmniejszenie wartości RR o ok. 1-1,5mmHg, a także wiąże się z mnieszą częstością występowania obturacyjnego bezdechu sennego ( tzw. „chrapanie”) nasilającego nadciśnienie

duże spożycie warzyw, dieta ubogotłuszczowa

Zaleca się spożywanie warzyw, ubogotłuszczowych produktów mlecznych, produktów pełnoziarnistych, ograniczenie tłuszczów nasyconych i cholesterolu. Poleca się spożywanie ryb – co najmniej 2 razy w tygodniu, a spożycie warzyw powinno wynosić 300-400 g dziennie.
Co do kwestii spożycia kawy u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym nie ma jednoznacznych danych naukowych
pamietajosercu.pl

redukcja masy ciała

NT silnie koreluje z nadwagą i otyłością. redukcja masy ciała o około 5 kg powoduje zmniejszenie wartości ciśnienia skurczowego o 4,4 mmHg. Poleca się dążenie do utrzymania prawidłowej masy ciała (BMI ok. 25kg/m kw) i obwodu pasa (<102cm u mężczyzn i <88cm u kobiet)

systematyczny wysiłek fizyczny

Systematyczny wysiłek fizyczny aerobowy korzystnie działa zarówno w prewencji jak i w leczeniu nadciśnienia tętniczego i u pacjentów z NT powoduje obniżenie RR o prawie 7 mmHg!
Zaleca się umiarkowanie intensywną aktywność fizyczną 30min dziennie przez 5 dni w tygodniu – chodzenie, bieganie, pływanie, jazda na rowerze) Poleca się aerobowy trening interwałowy i dynamiczny trening oporowy (rozwój siły mięśniowej połączony z ruchem), nie zaleca się natomiast izometrycznego treningu oporowego (rozwój siły mięśniowej bez komponenty ruchowej). Aktywność w trakcie ćwiczeń powinna pozwolić na utrzymanie tętna treningowego na poziomie 65-75% limitu tętna dla wieku.

zaprzestanie palenia tytoniu

wiedza nt szkodliwości palenia tytoniu jest powszechna, jego palenie powoduje istotny wzrost RR i częstości akcji serca, które utrzymują się ponad 15min po wypaleniu 1 papierosa. Palenie jest istotnym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego (choroba niedokrwienna serca, udary mózgu, zawały serca). Jeżeli jest konieczne, lekarz może zastosować leczenie wspomagające rzucenie palenia – obecnie w zalecenia znajdują się bupropion i wareniklina.


Powyższe zmiany stylu życia poleca się stosować u wszystkich pacjentów z nadciśnieniem tętniczym


źródło: Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2013 roku

opracował lek. med. Aleksander Wiśniewski, Kardiolog


Kalkulatory

Szybki start - lekarze kadriolodzy, usługi kardiologiczne, godziny wizyt, rejestracja pacjentów

KARDIOmed Zamość - lekarze kardiolodzy - kardiolog Wojciech Czochra, kardiolog Aleksander Wiśniewski, kardiolog Jacek Dudek

Lekarze
kardiolodzy

specjaliści chorób wewnętrznych
lekarze kardiolodzy

KARDIOmed Zamość - usługi kardiologiczne - holter, holter ciśnieniowy, ekg, echo serca, konsultacje kardiologiczne i inne

Usługi
kardiologiczne

jakie usługi kardiologiczne
świadczy KARDIOmed?

Harmonogram pracy kardiologów i radiologów w Przychodni Kardiologicznej KARDIOmed Zamość

Godziny
wizyt

dowiedz się kiedy
przyjmuje Twój kardiolog

Rejestracja pacjentów - KARDIOmed - Przychodnia Kardiologiczna Zamość - kardiolog Wojciech Czochra, kardiolog Aleksander Wiśniewski

Rejestracja
pacjentów

zarejestruj się na wizytę
telefonicznie lub elektronicznie