KARDIOmed - Przychodnia kardiologiczna Zamość

Informacje dla pacjentów przychodni kardiologicznej KARDIOmed Zamość

Kołatanie serca

Kołatanie serca -

Kołatanie serca to nieprzyjemne uczucie bicia serca będące wynikiem zmian w częstotliwości, rytmie lub sile skurczu serca. Często kołatanie przybiera postać wzmożonego, przyśpieszonego lub niemiarowego bicia serca. Może wystąpić u osób zdrowych (czynniki wywołujące – wysiłek fizyczny, emocje, stres, przyjmowanie leków) lub jest objawem choroby.

Kołatanie serca - Przychodnia Kardiologiczna KARDIOmed Zamość

Kołatanie serca – przyczyny

Mechanizm powstawania jest różny w zależności od przyczyny wywołującej kołatanie. Zazwyczaj dochodzi do zaburzenia powstawania bodźca lub nieprawidłowości w jego przewodzeniu. Najczęstsze przyczyny kołatania serca to:

 • zaburzenia w mechanizmie automatyzmu
 • aktywność wyzwalana
 • mechanizm nawrotny (reentry).

Kołatanie serca można podzielić na miarowe i niemiarowe oraz na napadowe i nienapadowe.

Przyczyny szybkiego niemiarowego kołatania serca:

 • migotanie przedsionków z szybką czynnością komór
 • wieloogniskowy częstoskurcz przedsionkowy (MAT)
 • trzepotanie przedsionków ze zmiennym stopniem przewodzenia przedsionkowo-komorowego
 • częste pobudzenia dodatkowe pochodzenia nadkomorowego lub komorowego.

Przyczyny szybkiego miarowego kołatania serca:

 • częstoskurcz nadkomorowy o miarowym rytmie, jeżeli pacjent odczuwa kołatanie
  • tylko w klatce piersiowej, jest to najprawdopodobniej częstoskurcz nadkomorowy z dodatkową drogą przewodzenia
  • także w azyl, jest to najprawdopodobniej częsta skurcz węzłowy typu reentry (podczas skurczu przedsionki i komory kurczą się równocześnie, co powoduje silny odpływ krwi do żyły głównej górnej). Przerwanie częstoskurczu za pomocą zabiegów zwiększających napięcie nerwu błędnego sugeruje, że ma on charakter reentry i obejmuje tkankę węzła AV.
 • częstoskurcz komorowy, odczuwany czasami jako wolne i niemiarowe kołatanie w obrębie azyl i miarowe kołatanie serca.

Kołatanie napadowe cechuje się nagłym początkiem i nagłym ustąpieniem; nawraca (np. w migotaniu przedsionków).

Kołatanie nienapadowe przyśpiesza i ustępuje stopniowo (np. w tachykardii zatokowej).

Kołataniu serca mogą towarzyszyć takie objawy, jak: zmęczenie, zawroty głowy, uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, duszność, wielomocz, zasłabnięcie bez utraty przytomności, omdlenie.


opracował: lek. med. Aleksander Wiśniewski, kardiolog

Szybki start - lekarze kadriolodzy, usługi kardiologiczne, godziny wizyt, rejestracja pacjentów

KARDIOmed Zamość - lekarze kardiolodzy - kardiolog Wojciech Czochra, kardiolog Aleksander Wiśniewski, kardiolog Jacek Dudek

Lekarze
kardiolodzy

specjaliści chorób wewnętrznych
lekarze kardiolodzy

KARDIOmed Zamość - usługi kardiologiczne - holter, holter ciśnieniowy, ekg, echo serca, konsultacje kardiologiczne i inne

Usługi
kardiologiczne

jakie usługi kardiologiczne
świadczy KARDIOmed?

Harmonogram pracy kardiologów i radiologów w Przychodni Kardiologicznej KARDIOmed Zamość

Godziny
wizyt

dowiedz się kiedy
przyjmuje Twój kardiolog

Rejestracja pacjentów - KARDIOmed - Przychodnia Kardiologiczna Zamość - kardiolog Wojciech Czochra, kardiolog Aleksander Wiśniewski

Rejestracja
pacjentów

zarejestruj się na wizytę
telefonicznie lub elektronicznie