KARDIOmed - Przychodnia kardiologiczna Zamość

KARDIOmed Zamość - usługi kardiologiczne - holter, holter ciśnieniowy, ekg, echo serca, konsultacje kardiologiczne i inne

Test wysiłkowy

Test wysiłkowy -

Test wysiłkowy (próba wysiłkowa) – to nieinwazyjne, stosunkowo bezpieczne badanie mające na celu ocenę układu krążenia w sytuacji stresu spowodowanego wysiłkiem. Badanie polega na wykonywaniu stopniowanego wysiłku fizycznego w sposób kontrolowany.

Test wysiłkowy - KARDIOmed - kardiolog Zamość

Jak przebiega badanie?

Pacjent po przybyciu do Przychodni i przebraniu w strój sportowy ma przyklejane elektrody EKG oraz ma zakładany mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego. Staje na bieżni, która zaczyna się przesuwać, a badany pacjent zaczyna chodzić. W najpopularniejszym ze stosowanych protokołów badanie składa się z etapów. Na każdym etapie, co 3 minuty pacjent porusza się szybciej. Pielęgniarka regularnie mierzy ciśnienie, a lekarz obserwuje „na żywo” zapis EKG reagując na zachodzące w nim zmiany. Po osiągnięciu odpowiedniej częstości pracy serca lub innych kryteriów przerwania lekarz zatrzymuje bieżnię, a pacjent odpoczywa. Po zakończeniu testu lekarz jeszcze raz analizuje zapisane dane i wyciąga wnioski z całego badania.

W jakim celu i u kogo wykonuje się test wysiłkowy?

Test wysiłkowy wykonywany jest w celu wykrycia niedokrwienia serca, zaburzeń rytmu i przewodzenia w trakcie wysiłku, czy nieprawidłowej reakcji ciśnienia na wykonywany wysiłek. Badanie to można wykonywać u osób, u których dotychczas nie rozpoznano chorób serca w celach diagnostycznych, u osób już chorych w celu oceny stanu zdrowia, u osób leczonych w celu oceny efektów leczenia. Tak więc badanie znajduje zastosowanie u zarówno stosunkowo młodych, zdrowych osób z czynnikami ryzyka chorób serca jak i u osób chorych – po zawałach, angioplastykach wieńcowych, czy operacjach serca.

Przygotowanie do próby wysiłkowej

Badanie nie może być wykonane w trakcie infekcji, przeziębienia, czy innych ostrych chorób zapalnych, a fakt ich istnienia należy zgłosić lekarzowi przed badaniem. Badania nie można przeprowadzać u osób z problemami w poruszaniu się, z zawrotami głowy podczas wysiłku.

  • Do 12 godzin wcześniej nie wykonywać dużych wysiłków fizycznych.
  • W dniu badania na 2-3 godziny przed badaniem nie spożywać posiłków, wcześniej jednak należy zjeść lekki posiłek.
  • Zaopatrzyć się w wygodny strój „sportowy”, który nie utrudnia wykonywania wysiłku, a także w wygodne, sportowe obuwie.
  • Należy zażyć wszystkie przyjmowane regularnie leki, chyba że lekarz kierujący zaleci inaczej.
  • Należy przynieść wcześniejsze badanie EKG i informację o wszystkich aktualnie przyjmowanych lekach !!!

W przypadkach bujnego owłosienia klatki piersiowej konieczne może być wcześniejsze ogolenie miejsc, w których przyklejone będą elektrody EKG. Obfite owłosienie klatki piersiowej rzadko, ale może uniemożliwić wykonanie próby wysiłkowej ze względu na złą jakość zapisu EKG.
Warto wcześniej wziąć prysznic, co umożliwi odtłuszczenie skóry, a to z kolei poprawia przyleganie elektrod do ciała.

Szybki start - lekarze kadriolodzy, usługi kardiologiczne, godziny wizyt, rejestracja pacjentów

KARDIOmed Zamość - lekarze kardiolodzy - kardiolog Wojciech Czochra, kardiolog Aleksander Wiśniewski, kardiolog Jacek Dudek

Lekarze
kardiolodzy

specjaliści chorób wewnętrznych
lekarze kardiolodzy

KARDIOmed Zamość - usługi kardiologiczne - holter, holter ciśnieniowy, ekg, echo serca, konsultacje kardiologiczne i inne

Usługi
kardiologiczne

jakie usługi kardiologiczne
świadczy KARDIOmed?

Harmonogram pracy kardiologów i radiologów w Przychodni Kardiologicznej KARDIOmed Zamość

Godziny
wizyt

dowiedz się kiedy
przyjmuje Twój kardiolog

Rejestracja pacjentów - KARDIOmed - Przychodnia Kardiologiczna Zamość - kardiolog Wojciech Czochra, kardiolog Aleksander Wiśniewski

Rejestracja
pacjentów

zarejestruj się na wizytę
telefonicznie lub elektronicznie