KARDIOmed - Przychodnia kardiologiczna Zamość

KARDIOmed Zamość - usługi kardiologiczne - holter, holter ciśnieniowy, ekg, echo serca, konsultacje kardiologiczne i inne

Konsultacja lekarska

Konsultacja lekarska -

Wizyta w gabinecie lekarskim w warunkach ambulatoryjnych to podstawowa forma kontaktu pacjenta z lekarzem. To najczęściej w trakcie takich wizyt prowadzony jest proces diagnostyki, poprzez rozpoznanie a następnie systematyczne leczenie. W trakcie wizyty lekarz rozmawia z pacjentem zbierając wywiad. Następnie lekarz bada pacjenta zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej. W trakcie wizyty lekarz także ocenia posiadane przez pacjenta badania dodatkowe: EKG, badania laboratoryjne oraz inne dostarczone przez pacjenta. Na podstawie uzyskanych danych lekarz zaleca wykonanie innych badań. W trakcie kolejnych wizyt, wraz z nowymi wynikami zostaje podjęta decyzja o ewentualnym leczeniu bądź poszerzeniu diagnostyki. Czasami już podczas pierwszej wizyty lekarz rozpoczyna leczenie farmakologiczne.

Konsultacja lekarska - kardiolog Zamość - KARDIOmed Przychodnia Kardiologiczna

Przygotowanie do wizyty

Nie jest wymagane specjalne przygotowanie do wizyty. Dobrze jest założyć swobodny ubiór ułatwiający rozebranie się do pasa i przygotowanie się do badania przez lekarza oraz umożliwiający sprawne odsłonienie kostek nóg i przedramion w celu wykonania badania EKG. Warto zabrać ze sobą posiadane badania dodatkowe, EKG, wyniku badań obrazowych, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, informację o przyjmowanych w przeszłości i obecnie lekach. Informacja dotycząca leków jest bardzo ważna. Często istnieje potrzeba włączenia lub zmiany dotychczasowego leczenia farmakologicznego. Do podjęcia właściwej decyzji o leczeniu bardzo istotna jest wiedza na temat wszystkich leków przyjmowanych przez pacjenta. Jednoczesne przyjmowanie różnych zestawów lekowych od różnych lekarzy, często różnych specjalności może być nawet niebezpieczne dla zdrowia i życia pacjenta.

Szybki start - lekarze kadriolodzy, usługi kardiologiczne, godziny wizyt, rejestracja pacjentów

KARDIOmed Zamość - lekarze kardiolodzy - kardiolog Wojciech Czochra, kardiolog Aleksander Wiśniewski, kardiolog Jacek Dudek

Lekarze
kardiolodzy

specjaliści chorób wewnętrznych
lekarze kardiolodzy

KARDIOmed Zamość - usługi kardiologiczne - holter, holter ciśnieniowy, ekg, echo serca, konsultacje kardiologiczne i inne

Usługi
kardiologiczne

jakie usługi kardiologiczne
świadczy KARDIOmed?

Harmonogram pracy kardiologów i radiologów w Przychodni Kardiologicznej KARDIOmed Zamość

Godziny
wizyt

dowiedz się kiedy
przyjmuje Twój kardiolog

Rejestracja pacjentów - KARDIOmed - Przychodnia Kardiologiczna Zamość - kardiolog Wojciech Czochra, kardiolog Aleksander Wiśniewski

Rejestracja
pacjentów

zarejestruj się na wizytę
telefonicznie lub elektronicznie