KARDIOmed - Przychodnia kardiologiczna Zamość

Wysokiej klasy medyczny sprzęt kardiologiczny i radiologiczny w Przychodni Kardiologicznej KARDIOmed Zamość

Test wysiłkowy

Test wysiłkowy -

Test wysiłkowy (próba wysiłkowa) – to nieinwazyjne, stosunkowo bezpieczne badanie mające na celu ocenę układu krążenia w sytuacji stresu spowodowanego wysiłkiem. Badanie polega na wykonywaniu stopniowanego wysiłku fizycznego w sposób kontrolowany.

Test wysiłkowy - kardiolog Zamość

Jak przebiega badanie?

Pacjent po przybyciu do Przychodni i przebraniu w strój sportowy ma przyklejane elektrody EKG oraz ma zakładany mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego. Staje na bieżni, która zaczyna się przesuwać, a badany pacjent zaczyna chodzić. W najpopularniejszym ze stosowanych protokołów badanie składa się z etapów. Na każdym etapie, co 3 minuty pacjent porusza się szybciej. Pielęgniarka regularnie mierzy ciśnienie, a lekarz obserwuje „na żywo” zapis EKG reagując na zachodzące w nim zmiany. Po osiągnięciu odpowiedniej częstości pracy serca lub innych kryteriów przerwania lekarz zatrzymuje bieżnię, a pacjent odpoczywa. Po zakończeniu testu lekarz jeszcze raz analizuje zapisane dane i wyciąga wnioski z całego badania.

W jakim celu i u kogo wykonuje się test wysiłkowy?

Test wysiłkowy wykonywany jest w celu wykrycia niedokrwienia serca, zaburzeń rytmu i przewodzenia w trakcie wysiłku, czy nieprawidłowej reakcji ciśnienia na wykonywany wysiłek. Badanie to można wykonywać u osób, u których dotychczas nie rozpoznano chorób serca w celach diagnostycznych, u osób już chorych w celu oceny stanu zdrowia, u osób leczonych w celu oceny efektów leczenia. Tak więc badanie znajduje zastosowanie u zarówno stosunkowo młodych, zdrowych osób z czynnikami ryzyka chorób serca jak i u osób chorych – po zawałach, angioplastykach wieńcowych, czy operacjach serca.

Szybki start - lekarze kadriolodzy, usługi kardiologiczne, godziny wizyt, rejestracja pacjentów

KARDIOmed Zamość - lekarze kardiolodzy - kardiolog Wojciech Czochra, kardiolog Aleksander Wiśniewski, kardiolog Jacek Dudek

Lekarze
kardiolodzy

specjaliści chorób wewnętrznych
lekarze kardiolodzy

KARDIOmed Zamość - usługi kardiologiczne - holter, holter ciśnieniowy, ekg, echo serca, konsultacje kardiologiczne i inne

Usługi
kardiologiczne

jakie usługi kardiologiczne
świadczy KARDIOmed?

Harmonogram pracy kardiologów i radiologów w Przychodni Kardiologicznej KARDIOmed Zamość

Godziny
wizyt

dowiedz się kiedy
przyjmuje Twój kardiolog

Rejestracja pacjentów - KARDIOmed - Przychodnia Kardiologiczna Zamość - kardiolog Wojciech Czochra, kardiolog Aleksander Wiśniewski

Rejestracja
pacjentów

zarejestruj się na wizytę
telefonicznie lub elektronicznie