KARDIOmed - Przychodnia kardiologiczna Zamość

KARDIOmed Zamość - lekarze kardiolodzy - kardiolog Wojciech Czochra, kardiolog Aleksander Wiśniewski, kardiolog Jacek Dudek

Wojciech Czochra

lekarz kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

Informacje o: Wojciech Czochra – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Urodził się w Zwierzyńcu w 1968 roku i całe przez życie jest związany z Roztoczem. W 1987 ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Zamościu i rozpoczął studia na Akademii Medycznej w Lublinie. W okresie studiów na wydziale lekarskim przez kilka lat uczestniczył w zajęciach Studenckiego Koła Anestezjologicznego pomagając w przygotowywaniu pacjentów do zabiegów, asystując w operacjach, wykonując czynności pielęgnacyjne i przeprowadzając proste zabiegi. Po ukończeniu studiów z wynikiem bardzo dobrym w 1993 roku, podjął pracę w Oddziale Wewnętrznym, Pogotowiu Ratunkowym, Medycznym Studium Zawodowym a następnie w Oddziale Kardiologii w Zamościu. W trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych a następnie kardiologii zajmował się głównie prowadzeniem pacjentów Oddział Kardiologii, diagnostyką nieinwazyjną chorób układu krążenia, kardiologią sportu, rehabilitacją kardiologiczną, leczeniem uzależnienia od nikotyny i ambulatoryjną opieką kardiologiczną. W czasie pracy uzyskał biegłość w wykonywaniu badań echokardiograficznych, od wielu lat jest konsultantem Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii szkoląc lekarzy kardiologów z całej Polski. Obecnie prowadzi szkolenie w celu uzyskania specjalizacji w dziedzinie geriatrii.

W latach 2012-2014 był ordynatorem Oddziału Wewnętrznego w Szczebrzeszynie. Obecnie prowadzi badania kliniczne w Ośrodku Badań Klinicznych KOMED w Zamościu.
Od trzech lat pracuje w Roztoczańskim Centrum Specjalistycznym KARDIOmed w Zamościu.

Wojciech Czochra - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog - KARDIOmed Zamość

Kwalifikacje: Wojciech Czochra – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

  • 2007r. – Specjalizacja: Kardiologia
  • 2002r. – Specjalizacja Drugiego Stopnia: Choroby Wewnętrzne
  • 2007r. – Specjalizacja Pierwszego Stopnia: Choroby Wewnętrzne
  • 1987-1993r. – Wydział Lekarski, Akademia Medyczna w Lublinie

Certyfikaty: Wojciech Czochra – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Szybki start - lekarze kadriolodzy, usługi kardiologiczne, godziny wizyt, rejestracja pacjentów

KARDIOmed Zamość - lekarze kardiolodzy - kardiolog Wojciech Czochra, kardiolog Aleksander Wiśniewski, kardiolog Jacek Dudek

Lekarze
kardiolodzy

specjaliści chorób wewnętrznych
lekarze kardiolodzy

KARDIOmed Zamość - usługi kardiologiczne - holter, holter ciśnieniowy, ekg, echo serca, konsultacje kardiologiczne i inne

Usługi
kardiologiczne

jakie usługi kardiologiczne
świadczy KARDIOmed?

Harmonogram pracy kardiologów i radiologów w Przychodni Kardiologicznej KARDIOmed Zamość

Godziny
wizyt

dowiedz się kiedy
przyjmuje Twój kardiolog

Rejestracja pacjentów - KARDIOmed - Przychodnia Kardiologiczna Zamość - kardiolog Wojciech Czochra, kardiolog Aleksander Wiśniewski

Rejestracja
pacjentów

zarejestruj się na wizytę
telefonicznie lub elektronicznie