KARDIOmed - Przychodnia kardiologiczna Zamość

KARDIOmed Zamość - lekarze kardiolodzy - kardiolog Wojciech Czochra, kardiolog Aleksander Wiśniewski, kardiolog Jacek Dudek

Jacek Dudek

lekarz kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

Informacje o: Jacek Dudek – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Lekarz medycyny Jacek Dudek jest kardiologiem i specjalistą chorób wewnętrznych.
Studia medyczne ukończył na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie uzyskując dyplom lekarza medycyny w 1997 roku.

Po odbyciu stażu podyplomowego rozpoczął pracę w Zamościu, gdzie pracuje od 1999 roku. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał podczas wieloletniej pracy w Oddziale Kardiologii i Poradni Kardiologicznej w Szpitalu im. Jana Pawła II w Zamościu.

Swoje umiejętności doskonali poprzez codzienną pracę zawodową przy łóżku pacjenta, uczestnictwo w zjazdach, szkoleniach i kursach w Polsce oraz za granicą. Poza problematyką choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego oraz niewydolności serca zajmuje się zaburzeniami rytmu serca oraz tematyką związaną ze stymulatorami w chorobach serca. Uczestniczył w pierwszych zabiegach implantacji defibrylatorów serca przeprowadzanych w Zamościu oraz pierwszych zabiegach ablacji zaburzeń rytmu serca w Zamościu.

Jacek Dudek - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog - KARDIOmed Zamość

Kwalifikacje: Jacek Dudek – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

 • 30.09-1.10.2011r. – Polska Szkoła Echokardiografii

  Edukacyjne Warsztaty Echokardiograficzne

 • 29.10.2011r. – Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

  Sekcje Wad Wrodzonych Serca u Młodych i Dorosłych

 • 11.06.2011r. – Sekcja Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

  Certyfikat Umiejętności Badania Echokardiograficznego Przezklatkowego

 • 10-11.06.2011r. – Sekcja Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

  XIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa kardiologicznego

 • 31.05.2011r. -XXII Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK POLSTIM 2011

 • 2011r. – Centrum Egzaminów Medycznych

  Prawo Do Wykonywania Zawodu – Specjalizacja: Kardiologia

 • 2005r. – Centrum Egzaminów Medycznych

  Prawo Do Wykonywania Zawodu – Specjalizacja: Choroby Wewnętrzne

 • 1997r. – Studia Dyplomowe

Certyfikaty: Jacek Dudek – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Szybki start - lekarze kadriolodzy, usługi kardiologiczne, godziny wizyt, rejestracja pacjentów

KARDIOmed Zamość - lekarze kardiolodzy - kardiolog Wojciech Czochra, kardiolog Aleksander Wiśniewski, kardiolog Jacek Dudek

Lekarze
kardiolodzy

specjaliści chorób wewnętrznych
lekarze kardiolodzy

KARDIOmed Zamość - usługi kardiologiczne - holter, holter ciśnieniowy, ekg, echo serca, konsultacje kardiologiczne i inne

Usługi
kardiologiczne

jakie usługi kardiologiczne
świadczy KARDIOmed?

Harmonogram pracy kardiologów i radiologów w Przychodni Kardiologicznej KARDIOmed Zamość

Godziny
wizyt

dowiedz się kiedy
przyjmuje Twój kardiolog

Rejestracja pacjentów - KARDIOmed - Przychodnia Kardiologiczna Zamość - kardiolog Wojciech Czochra, kardiolog Aleksander Wiśniewski

Rejestracja
pacjentów

zarejestruj się na wizytę
telefonicznie lub elektronicznie