KARDIOmed - Przychodnia kardiologiczna Zamość

KARDIOmed Zamość - lekarze kardiolodzy - kardiolog Wojciech Czochra, kardiolog Aleksander Wiśniewski, kardiolog Jacek Dudek

Edyta Rubaj

kardiolog dziecięcy, specjalista pediatrii IIst.

Informacje o: Edyta Rubaj – kardiolog dziecięcy, specjalista pediatrii

Lekarz medycyny Edyta Rubaj jest kardiologiem dziecięcym i specjalistą pediatrii IIst.
Studia medyczne ukończyła na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie uzyskując dyplom lekarza medycyny w 1996r. Staż podyplomowy odbyła w szpitalu w Zamościu. Przez 9 lat pracowała na Oddziale Dziecięcym w Zamościu. Ukończyła specjalizację z Pediatrii I stopnia w 2000r, a następnie uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii II st w 2005r.

Specjalizację z kardiologii dziecięcej odbywała w Klinice Kardiologii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach związanych z pracą. W 2010 uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii dziecięcej.

Obecnie od 2006 pracuje w Poradni Kardiologicznej Dziecięcej SPSz Woj. w Zamościu.
Zajmuje się dziećmi od okresu noworodkowego do 18rż, wykonuje badania echo serca, Holtery EKG, konsultuje noworodki na oddziale neonatologii. Zajmuje się diagnostyką wad wrodzonych serca, zaburzeń rytmu serca i omdleń. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Edyta Rubaj - kardiolog dziecięcy, specjalista pediatrii - KARDIOmed Zamość

Szybki start - lekarze kadriolodzy, usługi kardiologiczne, godziny wizyt, rejestracja pacjentów

KARDIOmed Zamość - lekarze kardiolodzy - kardiolog Wojciech Czochra, kardiolog Aleksander Wiśniewski, kardiolog Jacek Dudek

Lekarze
kardiolodzy

specjaliści chorób wewnętrznych
lekarze kardiolodzy

KARDIOmed Zamość - usługi kardiologiczne - holter, holter ciśnieniowy, ekg, echo serca, konsultacje kardiologiczne i inne

Usługi
kardiologiczne

jakie usługi kardiologiczne
świadczy KARDIOmed?

Harmonogram pracy kardiologów i radiologów w Przychodni Kardiologicznej KARDIOmed Zamość

Godziny
wizyt

dowiedz się kiedy
przyjmuje Twój kardiolog

Rejestracja pacjentów - KARDIOmed - Przychodnia Kardiologiczna Zamość - kardiolog Wojciech Czochra, kardiolog Aleksander Wiśniewski

Rejestracja
pacjentów

zarejestruj się na wizytę
telefonicznie lub elektronicznie