KARDIOmed - Przychodnia kardiologiczna Zamość

KARDIOmed Zamość - lekarze kardiolodzy - kardiolog Wojciech Czochra, kardiolog Aleksander Wiśniewski, kardiolog Jacek Dudek

Aleksander Wiśniewski

lekarz kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

Informacje o: Aleksander Wiśniewski – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Dr Aleksander Wiśniewski jest specjalistą chorób wewnętrznych i specjalistą kardiologiem. W 2014 roku ukończył studia podyplomowe dla kadr zarządzających podmiotami leczniczymi.
Swoje doświadczenie nabył podczas wieloletniej pracy w Oddziale Kardiologii i Poradni Kardiologicznej szpitala Jana Pawła II w Zamościu.

W swojej pracy specjalizuje się w echokardiograficznej diagnostyce chorób serca, leczeniu choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca oraz zaburzeń rytmu.
Stale doskonali swoją wiedzę i umiejętności przez codzienną pracę przy łóżku pacjenta, uczestnictwo w licznych zjazdach, szkoleniach i kursach w Polsce oraz za granicą.
Prowadzi działalność edukacyjną skierowaną do lekarzy uczących się w kardiologii oraz edukację w zakresie aktualnych trendów farmakologii.
Współpracuje z renomowanymi ośrodkami kardiologicznymi w Polsce w zakresie leczenia zabiegowego choroby wieńcowej serca, migotania przedsionków i innych zaburzeń rytmu serca.

Aleksander Wiśniewski - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog - KARDIOmed Zamość

Kwalifikacje: Aleksander Wiśniewski – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

 • 13.07.2014r. – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

  Studia podyplomowe – Zarządzanie podmiotami leczniczymi

 • 8.06.2014r. – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

  Wewnętrzny Audytor jakości

 • 12-17.05.2013r. – Roztoczańska Szkoła Echokardiografii – prowadzenie kursu

  Podstawy Echokardiografii

 • 18-19.05.2012r. – Edukacyjne Warsztaty Echokardiograficzne

  XIV Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 • 23-24.05.2012r. – Warsztaty Echokardiografii praktycznej XXI Małopolskich Warsztatów Echokardiograficznych

 • 20-21.09.2012r. – III Forum marketingu i Public Relations w ochronie Zdrowia

 • 24.09.2013r. – Centrum Szkoleniowe Agamon S.C.

  Kontraktowanie świadczeń poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia na 2014r. Zasady zawierania umów z NFZ.

 • 26-28.09.2013r. – Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

  XVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologiczneg

 • 10-13.10.2013r. – Podyplomowa Szkoła Kardiologiczna

  XVII Ordynatorskie Zakopiańskie Dni Kardiologiczne

 • 6-7.12.2013r. – VM Media

  V Konferencja Dydaktyczna Czasopisma „Choroby Serca i Naczyń”. IV Zimowe Spotkanie Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK

 • 07.01.2011r. – Lubelska izba Lekarska

  Kurs medyczny: Aspekty prawne prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz fiskalizacji usług medycznych

 • 10-11.06.2011r. – Sekcja Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

  XIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 • 11.06.2011r. – Sekcja Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

  Certyfikat Umiejętności Badania Echokardiograficznego Przezklatkowego

 • 18-20.09.2011r. – Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

  XVIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 • 30.09-1.10.2011r. – Certyfikat Umiejętności Badania Echokardiograficznego Przezklatkowego

  Edukacyjne Warsztaty Echokardiograficzne

 • 2010r. – Europejski Kongres Kardiologiczny

  Sztokholm

 • 7-8.05.2010r. – Sekcja Echokardiografii Polskiego Towrzystwa Kardiologicznego

  XII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 • 2010r. – Specjalizacja: Kardiologia

 • 24-27.06.2009r. – XXXVI Międzynarodowy Kongres Elektrokardiologii

 • 5-6.12.2008r. – Sekcja Echokardiografii Polskiego Towrzystwa Kardiologicznego

  Kurs Doskonalący Sekcji Echokardiografii

 • 22.11.2008r. – XV Sympozjum Naukowo – Szkoleniowe

  Diagnostyka Obrazowa Serca – Echo, MRI, CT

 • 28-29.11.2008r. – Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

  Konferencja Sekcji Niewydolności Serca

 • 30-31.05.2008r. – I Kongres Akademii Po Dyplomie – Kardiologia

 • 2005r. – Specjalizacja: Choroby Wewnętrzne

 • 1992-1998r. – Akademia Medyczna Lublin, Wydział lekarski

Certyfikaty: Aleksander Wiśniewski – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Szybki start - lekarze kadriolodzy, usługi kardiologiczne, godziny wizyt, rejestracja pacjentów

KARDIOmed Zamość - lekarze kardiolodzy - kardiolog Wojciech Czochra, kardiolog Aleksander Wiśniewski, kardiolog Jacek Dudek

Lekarze
kardiolodzy

specjaliści chorób wewnętrznych
lekarze kardiolodzy

KARDIOmed Zamość - usługi kardiologiczne - holter, holter ciśnieniowy, ekg, echo serca, konsultacje kardiologiczne i inne

Usługi
kardiologiczne

jakie usługi kardiologiczne
świadczy KARDIOmed?

Harmonogram pracy kardiologów i radiologów w Przychodni Kardiologicznej KARDIOmed Zamość

Godziny
wizyt

dowiedz się kiedy
przyjmuje Twój kardiolog

Rejestracja pacjentów - KARDIOmed - Przychodnia Kardiologiczna Zamość - kardiolog Wojciech Czochra, kardiolog Aleksander Wiśniewski

Rejestracja
pacjentów

zarejestruj się na wizytę
telefonicznie lub elektronicznie