KARDIOmed - Przychodnia kardiologiczna Zamość

KARDIOmed Zamość - lekarze radiolodzy - kardiolog Wojciech Czochra, kardiolog Aleksander Wiśniewski, kardiolog Jacek Dudek

Radiolodzy

Przychodnia Kardiologiczna KARDIOmed

Radiolodzy w Przychodni Kardiologicznej KARDIOmed - radiolog Zamość, USG

Przychodnia KARDIOmed proponuje badania ultrasonograficzne przeprowadzone przez lekarzy radiologów z doświadczniem w pracy w diagnostyce szpitalnej i onkologivznej, opisujących w swojej codziennej pracy badania radiologiczne, tomograficzne, MRI, wykonujących również biopsje diagnostyczne. Biegłość w wielu technikach radiologicznych pozwala na objektywną ocenę badań ultrasonograficznych i doplerowskich oraz na precyzyjne określenie rodzaju koniecznych w dalszym postępowaniu badań.

Szybki start - lekarze kadriolodzy, usługi kardiologiczne, godziny wizyt, rejestracja pacjentów

KARDIOmed Zamość - lekarze kardiolodzy - kardiolog Wojciech Czochra, kardiolog Aleksander Wiśniewski, kardiolog Jacek Dudek

Lekarze
kardiolodzy

specjaliści chorób wewnętrznych
lekarze kardiolodzy

KARDIOmed Zamość - usługi kardiologiczne - holter, holter ciśnieniowy, ekg, echo serca, konsultacje kardiologiczne i inne

Usługi
kardiologiczne

jakie usługi kardiologiczne
świadczy KARDIOmed?

Harmonogram pracy kardiologów i radiologów w Przychodni Kardiologicznej KARDIOmed Zamość

Godziny
wizyt

dowiedz się kiedy
przyjmuje Twój kardiolog

Rejestracja pacjentów - KARDIOmed - Przychodnia Kardiologiczna Zamość - kardiolog Wojciech Czochra, kardiolog Aleksander Wiśniewski

Rejestracja
pacjentów

zarejestruj się na wizytę
telefonicznie lub elektronicznie